Klantenservice

Hier vind je alle informatie over bestellen, verzending, garantie en retouren.

Wij doen ons best om het artikel binnen 1 of 2 dagen te leveren. Wij
zijn afhankelijk van de post waardoor het soms een dag langer kan duren.

Verzendkosten bedragen €3,95, voor bestellen boven de €50,- is de verzending gratis. Verzending gaat via postbedrijf DPD. U kunt uw bestelling ook altijd ophalen in onze winkel in Krommenie.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw aankoop niet bevalt of niet past of
anders is dan verwacht. U mag het artikel altijd retour sturen, de
kosten zijn echter wel voor eigen rekening. Hiervoor zijn wel een aantal
regels:

 • We accepteren geen gedragen kleding.
 • We accepteren de artikelen enkel in originele verpakking.
 • Voorkom beschadigingen door de producten voorzichtig uit te pakken en
  te passen.
 • Retourneren in de winkel is gratis. We geven geen geld terug, maar
  storten het aankoopbedrag op uw rekening terug of u zoekt een ander
  artikel uit de winkel.
 • Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen
  te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet
  meer ontbonden worden en is definitief.
 •  Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.
 • Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het
  retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 7 dagen aan u
  overgemaakt worden of zo mogelijk eerder.

Op ieder artikel zit standaard een wettelijke garantie. Mocht het
aangeschafte product binnen deze periode gebreken vertonen dan heeft u
recht op vervanging of reparatie van het product. U heeft geen recht op
garantie indien:

 • De schade is ontstaan door opzet of nalatigheid.
 • Er sprake is van een verwachtingspatroon bij normaal gebruik, bijvoorbeeld slijtage – kleding die gewassen of verwassen is.
 • Studs die loslaten.
 • Scheuren in broeken.

Modelinstructies voor herroeping

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Kids of Babe , Zuiderhoofdstraat 28A, 1561 AM Krommenie, Nederland , [email protected], telefoon: 06-41689012) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Kids of Babe , Zuiderhoofdstraat 28A, Krommenie, Nederland , [email protected]

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende
goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Kids of Babe.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal of talen voor het sluiten van de overeenkomst: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen worden ook verzendkosten in rekening gebracht. Informatie over de hoogte van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

U hebt principieel de mogelijkheid om de goederen af te halen bij Kids of babe, Zuiderhoofdstraat 28A, 1561 AM Krommenie, Nederland, tijdens de volgende openingsuren: 1-3 dagen

Wij leveren niet af op een postbusadres.

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

PayPal

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden.

Verwerking van betalingen via PayPal Services
In samenwerking met de betaalservice PayPal bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal Services. U hoeft niet geregistreerd te zijn bij PayPal om het factuurbedrag te betalen. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode wordt u na het plaatsen van de bestelling mogelijk doorverwezen naar de website van PayPal en de gekozen betaalservice:
Creditcard: De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht en na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal uitgevoerd en uw kaart wordt belast.
iDEAL: Als u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.
Sofort by Klarna: U wordt doorgestuurd naar de PayPal-website. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en het gebruik van uw gegevens via PayPal bevestigen. U wordt dan doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben die geactiveerd is voor online bankieren, u dient zich te identificeren en de betalingsopdracht te bevestigen. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd door Sofort en uw rekening wordt gedebiteerd.
Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

7. Schade tijdens bezorging

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

8. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

9. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk
• in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
• bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
• Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
• voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.
In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden.
Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.